English in Swedish healthcare

Författare Vilhelm Sjögren, utgivningsår: 2022

English in Swedish Healthcare är en bok i medicinsk engelska för svenska förhållanden. Boken kan användas av olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården när man behöver använda engelska. Boken utgår helt från svenska förhållanden och ger engelska översättningar till olika företeelser inom svensk hälso- och sjukvård. Boken är skriven på målspråket – engelska. Boken kan användas som kursbok i vårdutbildningar och medicinska utbildningar där kurser i engelska ingår. Den är inte minst lämplig i kursen i medicinsk engelska för medicinska sekreterare.

Boken består av tre delar:

1. English for Swedish health professionals: I tio kapitel – units- ges en beskrivning av sjukvården i Sverige, olika yrkesgrupper inom vården, arbetet på vårdcentraler etc. Man kan läsa om telefonsamtal på engelska och hur man skriver mejl på engelska. Här behandlas också vanliga dokument som intyg, remisser och journalanteckningar. Varje kapitel följs av en engelsk-svensk ordlista.

2. Medicinsk terminologi finns i en engelsk-svensk och en svensk-engelsk ordlista enligt organsystem

3. En uppslagsdel som består av 11 bilagor. Här beskrivs relevant engelsk grammatik, engelska skrivregler och här finns också de engelska översättningarna för svenska myndigheter och de engelska namnen på svenska lagar och förordningar inom vården.

Köp English in Swedish healthcare

adlibris

bokus