Ett ateljéhus på Söder

Författare: Ann Eriksson, utgivningsår: 2018.

1905 köpte skulptören Christian Eriksson fastigheten på Maria Prästgårdsgata på Södermalm. Med hjälp av sin vän arkitekten Ragnar Östberg ritade han och lät uppföra ett ateljéhus med fem ateljéer på gården. Där arbetade han själv fram till sin död 1935. Hans ateljé övertogs av hans son skulptören Liss Eriksson 1975.

Ett drygt trettiotal konstnärer har verkat i ateljéerna under årens lopp. Här återfinns både kända och mindre kända namn, både skulptörer och målare. Under Christians tid arbetade här t.ex. Nils Kreuger, Axel Törneman, Vera Nilsson, Tora Vega Holmström och Axel Törneman.

Efter hans död verkade t.ex. Agnes de Frumerie, Stig Blomberg, Sven X:et Erixson, Bo Beskow, Einar Kihlman och Nils Gehlin där.

Idag är det fortfarande en levande konstnärsmiljö. Dagens konstnärer är Eva Lange, Harald Lyth, Magnus Berg och Maria Hall. Från att ha legat i fattiga kvarter i stadens utkant har nu ateljégården på Södermalm blivit till en mycket populär innerstadsadress. Gården är än idag en levande konstnärsmiljö, en oas för fritt skapande mitt i den brusande stadens hjärta. Det är en unik miljö som vi måste värna om vi vill att Stockholm ska förbli en plats för kultur och fritt skapande. 

Köp Ett ateljéhus på Söder

Adlibris

Bokus